FrigoSpeed EuroTop

Politica de confidentialitate

Politica de confidentialitate a FrigoSpeed EuroTop
Informatii privind | politica de confidentialitate

Înțelegem importanţa confidențialităţii dvs. și că vă interesează modul în care informațiile dvs. sunt utilizate și partajate online.
Respectăm și apreciem intimitatea tuturor celor care vizitează Site-ul frigo-speed.ro | frigo-speed.com și vom colecta și utiliza informații numai în moduri care vă sunt utile și într-o manieră compatibilă cu drepturile și obligațiile noastre în conformitate cu legea.
Această Politică se aplică utilizării noastre a datelor colectate de noi în legătură cu utilizarea de către dvs. a site-ului nostru.
Citiți cu atenție această Politică de confidențialitate și asigurați-vă că o înțelegeți.
Prin accesarea site-ului nostru acceptaţi prezenta Politică de confidențialitate. Dacă nu acceptați și nu sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate, trebuie să vă opriți imediat din utilizarea / navigarea Site-ului.

În această politică, următorii termeni vor avea următoarele semnificații:
GDPR” înseamnă Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale;
Cookie” înseamnă un mic fișier text plasat pe computerul sau dispozitivul dvs. de către Site-ul nostru atunci când vizitați anumite părți ale site-ului nostru și / sau când utilizați anumite caracteristici ale site-ului. Detaliile cookie-urilor utilizate de site-ul nostru sunt prezentate în secțiunea 11 de mai jos sau in sectiunea Politica de utilizare a cookiurilor;
Site-ul nostru” înseamnă acest site, frigo-speed.ro | frigo-speed.com, cu orice subdomeniu;
Legea cookie-urilor” se referă la Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1101 din 25/11/2004, modificată şi completată de Ordonanța de urgență nr. 13 din 24/04/2012;
Noi / nouă / nostru” înseamnă Societatea Comercială FrigoSpeed Eurotop s.r.l.

Site-ul frigo-speed.ro | frigo-express.com este deţinut şi operat de FrigoSpeed Eurotop srl, societate comercială cu răspundere limitată înregistrată în România cu CUI 29322101, număr Registrul Comerţului J03/1504/2011 având sediul social Pitesti, Str. Exercitiu, jud. Arges si punct de lucru in Strada Principala Nr. 82, Bradu, judetul Arges .
Persoana responsabilă cu protecţia datelor este dl. Rizea Mugurel, care poate fi contactat la office[@]frigo-speed.com.

Această Politică de confidențialitate se aplică numai utilizării de către dvs. a Site-ului nostru. Nu se referă la niciun site care este legat de site-ul nostru (fie că furnizăm aceste link-uri, fie că sunt distribuite de alți utilizatori). Nu avem control asupra modului în care datele dvs. sunt colectate, stocate sau utilizate de alte site-uri web și vă sfătuim să verificați Politicile de confidențialitate ale acestor site-uri înainte de a le furniza date.

Unele date vor fi colectate automat de către site-ul nostru; pentru mai multe detalii, consultați Secțiunea 11 privind Utilizarea modulelor cookie. Alte date vor fi colectate numai dacă le trimiteți voluntar și vă exprimaţi consimţământul pentru utilizarea acestora în scopurile stabilite în secțiunea 5.
În funcție de utilizarea de către dvs. a Site-ului nostru, este posibil să colectăm unele din sau toate datele următoare: Numele;
Informaţii de contact precum adresa de email sau numărul de telefon;
Adresa IP (colectată automat);
Tipul browserului şi versiunea (colectate automat);
Sistemul de operare (colectat automat);
O listă de URL-uri începând cu site-ul de pe care aţi ajuns pe Site-ul nostru, activitatea pe Site-ul nostru şi site-ul pe care plecaţi de pe Site-ul nostru (colectate automat).

Toate datele cu caracter personal sunt stocate în siguranță în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția generală a datelor (Regulamentul (UE) 2016/679) (GDPR). Pentru mai multe detalii privind securitatea, consultați secțiunea 6 de mai jos. Utilizăm datele dvs. pentru a vă oferi cele mai bune produse și / sau servicii, incluzând:
Furnizarea şi gestiunea accesului la Site-ul nostru;
Personalizarea şi îmbunătăţirea experienţei pe Site-ul nostru;
Furnizarea către dvs. a serviciilor Companiei;
Personalizarea serviciilor pe care vi le furnizăm;
Răspuns la comunicările pe care le iniţiaţi către noi;
Analiza modului în care Dvs. utilizaţi Site-ul nostru, în scopul îmbunătăţirii continue a experienţei vizitatorilor pe Site-ul nostru. În unele cazuri, colectarea de date poate fi o cerință legală sau contractuală și nu vă vom putea livra produse sau servicii dacă nu avem consimțământul dvs. pentru ca noi să putem folosi aceste date.
Cu permisiunea dvs. și / sau în cazul în care acest lucru este permis de lege, este posibil să folosim datele dvs. în scopuri de marketing care pot include contactarea dvs. prin email şi / sau telefon pentru trimiterea de informații, știri și oferte cu privire la serviciile noastre. Cu toate acestea, nu vă vom trimite niciun fel de comunicare de marketing nesolicitată sau spam și vom lua toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja pe deplin drepturile și pentru a ne respecta obligațiile în temeiul Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale și Regulamentului privind confidențialitatea și comunicațiile electronice (Directiva CE) cu completările din 2004, 2011 și 2015.
Agențiile de publicitate al căror conținut apare pe site-ul nostru se pot angaja în ceea ce se numește „publicitate comportamentală” – publicitate adaptată preferințelor dvs., pe baza activității dvs. Activitatea dvs. este monitorizată utilizând cookie-urile, după cum este detaliat mai jos în secțiunea 11. Puteți să vă controlați și să limitați datele utilizate în acest mod, ajustând setările de confidențialitate ale browserului dvs. web. Rețineți că nu controlăm activitățile acestor agenții de publicitate și nici informațiile pe care le colectează și le utilizează. Limitarea utilizării datelor dvs. în acest fel nu va elimina publicitatea, însă va fi mai puțin relevantă pentru interesele și activitățile dvs. pe site-ul nostru.
În conformitate cu Regulamentul General de Protecţie a Datelor Personale, ne vom asigura că datele dvs. personale sunt procesate în mod legal, corect și transparent, fără a vă afecta în mod negativ drepturile. Vom procesa datele dvs. personale numai dacă se aplică cel puțin unul din următoarele criterii: v-ați dat acordul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a putea gestiona solicitările dvs. înainte de a încheia un contract; prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale la care suntem supuși;
și / sau prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi sau de o terță parte, cu excepția cazului în care aceste interese sunt înlăturate de drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecție a datelor cu caracter personal. Logarea automată a adresei IP de la care accesaţi site-ul va fi făcută pentru a ne proteja de eventualele activităţi infracţionale.

Păstrăm datele dvs. atâta timp cât trebuie să le folosim așa cum este descris mai sus în secțiunea 5 și / sau pentru atâta timp cât avem permisiunea dvs. să le păstrăm. În orice caz, vom efectua o analiză anuală pentru a verifica dacă trebuie să mai păstrăm datele dvs. Datele dvs. vor fi șterse dacă nu mai avem nevoie de ele.
Datele dvs. vor fi stocate numai în Spațiul Economic European („SEE”) (SEE este format din toate statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda și Liechtenstein). Securitatea datelor are o importanță deosebită pentru noi și pentru a vă proteja datele am stabilit proceduri fizice, electronice și organizaţionale adecvate pentru a proteja și securiza datele colectate prin Site-ul nostru.
Etapele pe care le luăm pentru a vă asigura și proteja datele dvs. includ:
Criptarea accesării Site-ului nostru prin certificat SSL;
Stocarea criptată a datelor pe calculatoarele / serverele din Companie;
În ciuda măsurilor de securitate pe care le luăm, este important să rețineți că transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură și că vi se recomandă să luați măsurile de precauție adecvate atunci când transmiteți datele către noi prin intermediul internetului.

Putem compila statistici despre utilizarea site-ului nostru, inclusiv date despre trafic, modele de utilizare, numărul de utilizatori, vânzări și alte informații. Toate aceste date vor fi anonime și nu vor include informații personale de identificare. Putem împărtăși din când în când astfel de date cu terțe părți, cum ar fi investitorii potențiali, afiliații, partenerii și agențiile de publicitate. Datele vor fi partajate și utilizate numai în limitele legii.
În anumite circumstanțe, putem fi obligați din punct de vedere legal să împărtășim anumite date deținute de noi, care pot include informațiile dvs. personale, de exemplu, în cazul în care suntem implicați în proceduri judiciare, unde respectăm cerințele legislației, o hotărâre judecătorească sau o autoritate guvernamentală.
Nu vă solicităm niciun alt consimțământ pentru a vă permite să vă împărtășim datele în astfel de circumstanțe și vă vom respecta după cum este necesar cu orice solicitare obligatorie din punct de vedere legal care este făcută de noi.

Când trimiteți informații prin intermediul site-ului nostru, vi se pot oferi opțiuni pentru a restricționa utilizarea datelor de către noi. Scopul nostru este să vă asigurăm un bun control asupra utilizării de către noi a datelor dvs. (inclusiv abilitatea de a renunța la primirea de e-mailuri de la noi, pe care o puteți face prin dezabonare utilizând legăturile furnizate în e-mailurile noastre).

Puteți restricționa utilizarea de către browserul dvs. de internet a cookie-urilor. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea 11.
Vă puteți retrage consimțământul pentru ca noi să vă folosim datele dvs. personale așa cum se specifică în secțiunea 5, în orice moment, contactându-ne folosind detaliile stabilite în secțiunea 15 și vom șterge datele dvs. din sistemele noastre. Cu toate acestea, cunoașteți că acest lucru poate limita capacitatea noastră de a vă oferi cele mai bune servicii.

Aveți dreptul legal de a solicita o copie a oricăror date personale deținute de noi (în cazul în care aceste date sunt deținute). Contactați-ne pentru mai multe detalii la office(@)frigo-speed.com sau folosiți detaliile de contact din Secțiunea 2 de mai sus.

Un cookie este un mic fișier text stocat pe computer. Cookie-urile conţin informații utilizate pentru a asigura funcţionalitatea site-urilor. Puteți controla modulele cookie la nivel de browser. Alegerea dezactivării cookie-urilor poate împiedica utilizarea anumitor funcții. Afla mai multe despre cookiuri in sectiunea Politica de utilizare a cookiurilor

Potrivit Regulamentului General de Protecţie a Datelor Personale, aveți:
- dreptul de a solicita accesul, ștergerea sau corectarea datelor dvs. personale deținute de noi;
- dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere;
- dreptul de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor;
- dreptul de a limita procesarea;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dvs. personale;
- drepturi în ceea ce privește luarea de decizii și profilarea automată (a se vedea secțiunea 13 de mai jos);
Pentru a aplica oricare dintre drepturile menționate anterior sau dacă aveți alte întrebări legate de site-ul nostru sau de politica de confidențialitate, vă rugăm să ne contactați la email-ul office(@)frigo-sprred.com sau utilizând detaliile stabilite în secțiunea 2 de mai sus.

Compania noastră nu utilizează date cu caracter personal în scopul luării automate a deciziilor sau creare de profiluri.

Putem schimba această Politică de confidențialitate din când în când sau după cum este necesar conform legii. Orice modificări vor fi afișate imediat pe site-ul nostru și vom considera că ați acceptat termenii politicii de confidențialitate la prima utilizare a site-ului nostru în urma modificărilor. Vă recomandăm să verificați în mod regulat această pagină pentru a vă ține la curent cu orice modificări.
Ultima modificare a acestei Politici a fost făcută pe 10 mai 2018.

FrigoSpeed EuroTop

Afla mai multe si despre: Politica de utilizare a cookiurilor